ihale-soru-cevap-logo.png

" usule " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anayasa'nın 40. maddesindeki düzenleme ile son derece dağınık mevzuat karşısında idarelere, ilgililerin kaç gün içinde, hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirildiği ve bu durumun hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması ve idarenin denetlenmesi yönünden zorunlu olduğu, başvuru süresinin kısa olması veya olağan başvuru yollarına istisna getirilmesi halinin ilgili kişilerin mağduriyetlerine yol açabileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, işleme karşı başvuru yolun << Devamını Oku>> [1407]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal Alım İhalesinde toplamda 17 kalem olması ve ihalenin bir parçası olduğu için 1 kaleminde yapım işi olarak giriş usule aykırılık teşkil eder mi.Tşkler… << Devamını Oku>> [472]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 sayılı kanuna göre 7 adet arsa satışımız olacak.Bu arsaların muhammen bedelleri her biri ayrı ayrı Genel Bütçe Kanununda belirlenen miktarı aşmıyor, ancak toplamda aşıyor. Bu arsa satışlarını Kapalı Teklif usulü mü yoksa Açık Teklif usulü ile mi ihale etmek gerekiyor? Cevabınız için şimdiden teşekkürler. << Devamını Oku>> [323]