Hem faksla hem de posta yoluyla yapılan tebligatta posta yoluyla yapılan tebligatın usule aykırılığı iddia edilebilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap