ihale-soru-cevap-logo.png

" uygulanması " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2008/UY.Z-107 Sayılı Kararında 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması halinde pazarlık usulünün kullanılabileceği hükmü dikkate alındığında; Camii Restorasyon inşaatı için bu nitelikte bir olayın bulunmadığı, idarece söz konusu işlerin aciliyet arz ettiği belirtilse de bu durumu << Devamını Oku>> [659]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fesih öncesi ve sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar ve yapılacak iş ve işlemler ile kesin hakediş raporu ve hesap kesme işleminin ve hesabının nasıl gerçekleştirileceği hk. << Devamını Oku>> [13411]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, mal alımı ihalelerinde idare tarafından yaklaşık maliyete bakılmaksızın yerli malı teklif eden istekliler lehine oranına kadar fiyat avantajı sağlanabileceği, bu durumda ihale ilanında ve idari şartnamede yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranının belirtileceği, diğer taraftan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi << Devamını Oku>> [996]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-2282 Sayılı Kararında: …Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı inceleme heyeti tarafından düzenlenen gerekçe raporunda,  teknik raporda yer alan;“projenin devamı olan suni çim futbol sahası, tartan koşu pisti, kondisyon merkezi, sauna, squash kortu, çelik konstrüksiyon ile kompozit tribün imalatının ana taşıyıcı sistemleriyle birlikte teknik, statik yönden uygun olarak çalışabilecek olması << Devamını Oku>> [451]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı inceleme heyeti tarafından düzenlenen gerekçe raporunda, teknik raporda yer alan; “projenin devamı olan suni çim futbol sahası, tartan koşu pisti, kondisyon merkezi, sauna, squash kortu, çelik konstrüksiyon ile kompozit tribün imalatının ana taşıyıcı sistemleriyle birlikte teknik, statik yönden uygun olarak çalışabilecek olması ve saha aydınlatmaları için konulacak 40 metrelik aydınlatma direklerinin temeli için mevcut inşaat sahamızda toprak alanlarının az << Devamını Oku>> [559]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 23’üncü maddesi uyarınca, Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililerin, bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yapmaları gerektiği hüküm altına alınmış bulunduğundan; başvuru sahibi tarafından Kurul kararının eksik veya yanlış uygulandığı hususuna ilişkin başvurunun, idarenin kararının (Kurul kararının gereğini yerine getirmek üzere idarece alınan kararın) öğrenildiği 14.06.201 << Devamını Oku>> [712]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İrat kaydedilecek teminat mektubuna tefe Tüfe oranlarına göre faiz uygulaması talep edilmiş bunun yolu usulü nedir, tefe mı Tüfe mı basit faiz mi birleşik mı aylık mı günlük mu üstad yardımcı olursanız sevinirim << Devamını Oku>> [351]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. Hizmet alım işi ihalesi yaptık. İhaleyi kazanan yüklenici firma işin bir kısmını yapmadı; tamamlamadı. İş yıllık olduğundan, yılbaşında sözleşme süresi sona eriyor. İlgili ödeme birimimiz de yıl sonunda hakediş dosyalarının gönderilmesini istiyor. Eksik kalan iş için yüklenici firmaya kabulde eksik işleri belirtmek suretiyle sözleşme gereği ceza mı kesilmeli yoksa son hakediş ödemesi eksik mi […] << Devamını Oku>> [548]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İtirazen şikayet başvurusunda bulunduğumuz bir ihalede kik düzeltici işlem kararı verdi.İdare bu konuda ne kadar süre içinde işlem yapabilir?Kik in kararını uygulamak zorunda mı?Uygulamazsa ne yapabiliriz? << Devamını Oku>> [1439]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alım ihalelerinde yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması hakkında bilgi verin? << Devamını Oku>> [1012]