4735 Geçici 6’ncı maddenin yeni birim fiyatta uygulanması nasıl olur, KİK 7/9/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-320 Sayılı Kurul Kararı

Yayın Tarih: 25.09.2022 11:09
Özet

1) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen bir yapım işinde, sözleşme sürecinde gerek duyulması üzerine yaptırılan yeni iş kalemlerine ait imalat tutarları için Esaslar kapsamında artırımlı ve ek fiyat farkının nasıl hesaplanacağı, yeni iş kaleminin birim fiyatının ihale tarihindeki fiyatlar üzerinden hesaplanmadığı durumlarda temel endeksin ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks mi yoksa yeni birim fiyatın düzenlendiği aya ait endeks mi olması gerektiği hususuna ilişkin 2) Yüklenicinin kusuru nedeniyle iş programının gerisinde kalındığı hallerde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki çalışılan günlerde yüklenici tarafından yapılan imalatların tamamının veya bir kısmının iş programına göre söz konusu tarih aralığından önce yapılması gereken işlere ilişkin olduğu durumlarda, süre uzatımı miktarının nasıl hesaplanması gerektiğine ilişkin


Üst Konuları: 4735 Geçici 6, Fiyat Farkı


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap