ihale-soru-cevap-logo.png

" uygunluğu " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 18.03.2014 tarihli ve E:2013/3729, K:2014/940 sayılı kararla “Dosyanın incelenmesinden; 24.06.2011 tarihli genel kurul kararıyla O… A…’ın 10 yıl süreyle uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunan B… İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne müdür olarak seçildiği, şirket müdürü Ozan Arslan’ın [&hel << Devamını Oku>> [725]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

     Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-1454 Kararında:      İdarece yapılan demonstrasyon neticesinde, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olmadığının belirlendiği, idarece nihai teknik değerlendirmenin demonstrasyon neticesinde yapılarak ihalenin sonuçlandırıldığı, ihale konusu işin şartlarını ve teknik özelliklerini dokümanı hazırlamış ve alımı yapacak olan idarenin en iyi şekilde bilebileceği durumları a << Devamını Oku>> [449]