ihale-soru-cevap-logo.png

" üzerinden " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri, doküman düzenlemeleri ve tespitlere göre; aynı ihalede birbirleri ile meşru bir rekabet içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin aynı IP adresinden ihale dokümanı indirerek istekli olabilecek sıfatını haiz olmalarının, hayatın olağan akışına uygun olduğunun kabulünün mümkün bulunmadığı ... Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile FSM 1453 Turizm Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından dokümanı indirme işlemlerinin aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirildiği, ilaveten << Devamını Oku>> [161]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

MEB Öğrenci Taşıma Hizmet Alım İhalelerinde fiyat farkı verilmesi öngörülen işlerde mazot fiyatı düştüğü gerekçesiyle, eksi (negatif) fiyat farkı çıkması halinde hakediş tutarından kesinti yapılabilir mi? Kesinti yapılabilir ise hakediş tutarının KDV hariç tutarı üzerinden mi? yoksa KDV dahil tutar üzerinden mi kesinti yapılması gerekir? İlginiz İçin Teşekkür ederim. << Devamını Oku>> [244]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, isteklilerin iş deneyimini tevsik etmek üzere ihale konusu iş veya İdari Şartname’de belirtilen benzer işe uygun iş deneyimini gösteren belgeleri sunması gerektiği; ihalelerde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesinin mümkün olduğu, ancak kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlarda << Devamını Oku>> [214]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede; isteklinin ihale konusu işte çalıştırılacak araçların egzoz emisyon ve araç muayene maliyetini tevsik etmek üzere; yetkili kuruluş (TÜVTÜRK) tarafından 2022 yılı için hazırlanan araç muayene fiyat listesi ve egzoz gazı emisyon ölçüm fiyatını gösterir çıktıları sunduğu, ancak 2023 yılı için MTV tutarının 36-45 oturma kapasiteli 1-6 yaş otobüs için 8.546,00 tl olduğu istekli tarafından MTV’ye ilişkin maliyetin eksik hesaplandığı, Araç muayene gideri için Tebliğ’in 79.3.6’ncı ma << Devamını Oku>> [87]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 Birim fiyat teklif almak suretiyle kısmi teklife açık olarak 21.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede 19 adet doküman indirildiği, ihaleye 4 isteklinin katıldığı, karar tarihi itibariyle ihale komisyonu kararı alınmadığı başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif sunulmadığı tespit edilmiştir.  İhale konusu hizmet alımının süresinin 24 ay olduğu, ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet hesaplanırken ve birim fiyat teklif cetvelinde SUT puanlarının esas alındığı anlaşılmıştır. Yukarıd << Devamını Oku>> [131]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinde, bilanço veya eşdeğer belgelerde, cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerektiği düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda 2021 ve 2020 yıllarına ilişkin bilanço bilgilerinin beyan edildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada << Devamını Oku>> [161]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesinin yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesi uyarınca idarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sadece iki haftalık örnek yemek menüsünün isteklilere << Devamını Oku>> [140]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Asos Kur. Hiz. Tur. Tem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan teklif dosyası incelendiğinde; anılan isteklice iş deneyiminin tevsikine ilişkin “Araç kiralama sözleşmesi” başlıklı, bahse konu istekli ve Ertaçlar Tur. Tem. Gıd. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış sözleşmenin, faturaların ve damga vergisine ait “tahakkuk fişi”, “banka ödeme dekontu” ve “vergi tahsil alındısı” başlıklı belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir. Başvuruya konu uyuşmazlığın çözülebilmesi için 08.11.2022 tarih ve << Devamını Oku>> [139]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı ihalesinde piyasadan üç teklif almadan sadece Araç Kasko Değeri üzerinden yaklaşık maliyet hesaplanabilir mi? << Devamını Oku>> [205]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat kapsamında, aşırı düşük teklif açıklamalarının idarelerce ne şekilde değerlendirileceği  ve istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarının hangi yöntemlerle sunulabileceğine ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde aşağıda yer verilen hususlar tespit edilmiştir: Söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifi/proforma fat << Devamını Oku>> [153]