ihale-soru-cevap-logo.png

" vazgeç " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicinin ihale dokümanlarından elektrik uygulama projeleri arasında yer alan “O.Gproje dosyası + enerji müsaadesi’ paftasındaki imalatları dikkate alarak teklifini vermesi gerektiği, dolayısıyla, söz konusu uygulama projesinde yer alan imalatların teklif bedele dahil olduğu, YİGŞ’nin 12 nci maddesinde öngörülen kayıt ve şartlara uygun olarak proje değişikliği yapılması halinde, bu değişikliğin bir iş eksilişi veya artışını zorunlu kılması durumunda; YİGŞ’nin 21 inci maddesi hükmü gereğince, << Devamını Oku>> [649]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü Yılı : 2009 Tutanak No : 39328 Tutanak Tarihi : 01.07.2014   TEMYİZ KURULU KARARI   Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:   564 sayılı ilamın 4’üncü maddesinde, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından ….İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. yüklenimine verilen 13.074.865,62-TL ihale bedelli […] << Devamını Oku>> [816]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yeni iş kalemleri birim fiyatlarının Y.İ.G.Ş.’nin 22 nci maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda, İdari Şartname’nin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası (g) bendinde yer alan hüküm de gözetilerek yüklenici ile birlikte tespit edilmesi, yapımından vazgeçilen iş kalemlerine ait birim fiyatların da, 22 nci maddenin kıyasen uygulanarak belirlenmesi hk. << Devamını Oku>> [500]