ihale-soru-cevap-logo.png

" Vekâleten " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesinin 20.09.2013 tarihli ve E: 2013/1426, K:2013/2304 sayılı kararında, “Temyize konu Mahkeme kararının; 18.07.2011 tarih ve 2011/UY.I-2404 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının; davacı ile diğer istekli Ö… F… B… İnşaat Firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin kısmının reddine ilişkin bölümünde hukuka aykırılık görülmem << Devamını Oku>> [488]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Günaydın hocam vekaleten ihaleye katılmam halinde birim fiyat teklif cetveli ile birim fiyat teklif mektubunu imzalayabilir miyim? Saygılarımla. << Devamını Oku>> [461]