Limited şirkette şirket müdürü, ortaklar kararı olmadan ihalelere katılmak için vekaletname ile vekil tayin edebilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap