ihale-soru-cevap-logo.png

" ver " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-2806 Sayılı Kararında: İdarelerce, teknik puanlamanın, ihale dokümanında belirtilen kriterler esas alınarak, istekliler tarafından sunulan belgeler üzerinden, eşit muamele ilkesi gözetilerek, objektif, gerekçeli ve kanıtlanabilir nitelikte yapılması gerekmektedir. Şikâyete konu ihalede, idarece, teknik puanlama kriterlerinden; “isteklilerin benzer nitelik ve ölçekteki işlerde deneyimleri” bölümüne << Devamını Oku>> [667]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

     Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.III-490  Sayılı Kararında:    İdare tarafından Teknik Şartname’nin bu düzenlemesinin zeyilname ile değiştirildiğinin belirtildiği ve Teknik Şartname’nin yeni halinde bu düzenleme ile … standardının kaldırıldığı, ancak isteklilere ve istekli olabileceklere verilen zeyilnamede bu düzenlemenin kaldırıldığına dair herhangi bir ifadenin yer almadığı anlaşıldığından, Teknik Şartname’deki s << Devamını Oku>> [728]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı amir hüküm olmasına rağmen, doğal afetler ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri  hariç, yapım işlerinde  kesin proje ile ihaleye çıkılabilir,kesin projeyle yapılan […] << Devamını Oku>> [9273]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Kamu İhale Kanunun ikincil mevzuatı oluşturan Tip İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1.b.2 maddesinde “… ( d ) fıkrasında vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,” istenilmektedir. Yazımızda limited şirketlerde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 623ncü […] << Devamını Oku>> [4205]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam 2886 sayılı kanuna göre kiraya verilen park müşterinin vefatı nedeni ile varislerine sözleşme devri yapılmış kira suresi bittiği için tekrar ihaleye çıkacağım is için bu isi 5 yıl yapmış olma koşulumuz var ayni şey bunun içinde geçerli olur mu İş bitirmesi varisin sözleşmeyi yaptığı tarihten mi geçerli olur? << Devamını Oku>> [458]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşin devamı sırasında vefat eden yüklenici yerine geçen mirasçılara iş deneyimi verilebilir mi? << Devamını Oku>> [426]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. yapım işinde, işin kesin kabulu yapılmış ve dolayısıyla teminat iade edilmiştir. söz konusu işte bazı sorunlar oluşmuş ve mevzuat gereği yükleniciye yazı yazılarak belli bir süre verilmiş ve bu süre içinde sorunları gidermesi talep edilmiştir. yasal süre geçtiği halde yüklenici herhangi bir işlem yapmamıştır. idare olarak bu aşamadan sonra ne yapmamız gerektiği hakkında […] << Devamını Oku>> [545]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mrb, sozlesme imzalandiktan sonra hatta isin yaklasik yüzde 70 bittikten sonra bakanlik firmayi ihalelere girmekten 1 sene yasakliyor. Biz simdi idare olarak firmanin teminatini gelir kaydedip sozlesmeyi feshetmemiz mi gerekiyor? << Devamını Oku>> [537]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumun ilgili bankaya yarısını serbest bırakma ile ilgili bir yazı yazarak tek parça verilen kesin teminat mektubunun banka tarafından firma ile ilgili tutmakta olduğu nakit blokajın yarısını çözmesi veya açmış olduğu limitlerin dolması nedeniyle kurumun yazdığı yazıya istinaden mektubun yarısı kadar limit alarmı kurum bu yazıyı bankaya yazar mı teşekkürler << Devamını Oku>> [851]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir yapım işinde 2 adet hakediş düzenlenmiş olup her ikisininde ödemesi yapılmıştır. Yüklenici inşaata halen devam etmektedir. Fakat ödeme yapamayacağımızdan dolayı fatura kesmekten imtina etmektedir. Ödenek yetersizliğinden süre uzatımı verebilmek için illaki hakedişin düzenlenmiş, tahakkuka bağlanmış ve tahakkuk tarihinden itibaren 30 günden fazla sürede ödeme yapılmamış olması mı gerekiyor. yoksa ödeneğin yetersizliği sebebiyle ilg << Devamını Oku>> [1397]