Ödenek yetersizliği sebebiyle süre uzatımı verilebilir mi?

Özet

Bir yapım işinde 2 adet hakediş düzenlenmiş olup her ikisininde ödemesi yapılmıştır. Yüklenici inşaata halen devam etmektedir. Fakat ödeme yapamayacağımızdan dolayı fatura kesmekten imtina etmektedir. Ödenek yetersizliğinden süre uzatımı verebilmek için illaki hakedişin düzenlenmiş, tahakkuka bağlanmış ve tahakkuk tarihinden itibaren 30 günden fazla sürede ödeme yapılmamış olması mı gerekiyor. yoksa ödeneğin yetersizliği sebebiyle ilgili bir […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir yapım işinde 2 adet hakediş düzenlenmiş olup her ikisininde ödemesi yapılmıştır. Yüklenici inşaata halen devam etmektedir. Fakat ödeme yapamayacağımızdan dolayı fatura kesmekten imtina etmektedir. Ödenek yetersizliğinden süre uzatımı verebilmek için illaki hakedişin düzenlenmiş, tahakkuka bağlanmış ve tahakkuk tarihinden itibaren 30 günden fazla sürede ödeme yapılmamış olması mı gerekiyor. yoksa ödeneğin yetersizliği sebebiyle ilgili bir tutanak hazırlayarak da süre uzatımı verilebilir mi.(hakediş düzenlenmeden) Kısacası ödenek yetersizliğinin oluşması için hakediş düzenlenmesi ve idarenin bu hakedişi yükleniciye ödeyememesi mi gerekiyor.

Üst Konuları: Ödenek, Süre Uzatımı

Benzer İçerikler: , , , , , , , ,

Cevabımız

Bilindiği gibi yer teslimi ile birlikte yüklenici baştaki ödeneğe göre iş programını yaparak idareye verir.İdarece onaylanmış iş programına göre hareket etmesi gerekir.

Sizin olayınızda ,anlaşılıyor ki ödenek değil de nakit de sıkıntı var gibi  (bu konuda bilgi verin)

Mevzuat olarak Yapım işleri genel şartnamesinin “Yapım İşleri İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 ncu maddesinde süre uzatımı koşulları ayrıntılı olarak düzenlenmişitr.

“Madde 29 – (Değişik:RG-16/7/2011-27996)

(1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

 (4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” Hükmüne göre hareket edin

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap