Faks ile yapılan tebligatın posta yoluyla bildirime çıkarılmaması halinde tebligat yapılmış sayılabilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap