Hesap Kesme Hakedişi Eksi Çıkarsa

Yayın Tarih: 28.08.2015 08:08
Özet

Merhaba, Tasfiye işlemi gerçekleşen bir işte, yüklenici katılmadığı için Hesap Kesme Hakedişi tek taraflı yapıldı ve eksi(yüklenici boçlu durumda) çıktı. Daha önce yüklenicinin teminatı irat kaydedildi. Şuan sadece geçici kabul kesintisi bulunmaktadır. Hesap kesme hakedişi eksi çıkınca nasıl işlem yapılır.


Merhaba, Tasfiye işlemi gerçekleşen bir işte, yüklenici katılmadığı için Hesap Kesme Hakedişi tek taraflı yapıldı ve eksi(yüklenici boçlu durumda) çıktı. Daha önce yüklenicinin teminatı irat kaydedildi. Şuan sadece geçici kabul kesintisi bulunmaktadır. Hesap kesme hakedişi eksi çıkınca nasıl işlem yapılır.


Üst Konuları: Hakediş Ödemeleri

Benzer Yazılar

Cevabımız

Bu durumda ,yüklenicinin kesin teminatı da kalmazsa geçici kabul kesintisi oda yeterli gelmezse aşağıda belirtilen mevzuata göre işlem yapılması gerekir.

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ/Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının satın alınması

Madde 48 - (1) Sözleşmenin feshedilmesi halinde yüklenici, idarenin iznini almaksızın iş yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan ihzarat ve diğer malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini önlemek için idare, gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir.

(2) İdare, bu tesisleri, tesisatı, ihzaratı, diğer malzemeyi, makine, araç ve yedek parçaları isterse satın alabilir.

(3) Satın alınması uygun görülen ihzarat, sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi kabul edilmiş olanlar dahil, hakedişe girdiği tarihteki ihzarat fiyatları üzerinden alınır. Hakedişlerde bedeli ödenmemiş diğer malzeme için ise sözleşmenin feshedildiği yıla ait, varsa sözleşmedeki ihzarat fiyatları, yoksa 22 nci maddenin uygulanması ile yeni ihzarat fiyatı tespit edilir.

(4) Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan ve sözleşme bedelinin belli bir yüzdesi ile bedeli ödenen her türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak yüklenici ile anlaşmaya varılacak fiyatlara göre değerlendirilip satın alınabilir.

(5) Bina, baraka, şantiye tesisleri vb. sözleşmenin feshedildiği yılda geçerli rayiçler ile değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden, makine, araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa değerleri dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden, yıpranma, amortisman, işçilik ve malzeme nitelik farkları da dikkate alınarak devir alınabilir.

(6) İdare söz konusu tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse yüklenici, idare tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap