Hizmet alımı ihalelerinde İş Bitirme Belgesinin istenmeyeceği parasal limit nedir?

Yayın Tarih: 08.06.2017 02:06
Özet

İlköğretim taşıma ihalesi yapıyorum.Kısmı Teklife açık olarak ihale yapacağım. 12 Hattım Var. Toplam yaklaşık maliyetim 450.000 TL. İş bitirme belgesi istemek zorundamıyım? 2017 yılı için idarenin iş bitirme belgesi istemeyeceği parasal limit ne kadar. Nasıl hesaplanıyor. Üstadım, yardımcı olursan sevineceğim.


İlköğretim taşıma ihalesi yapıyorum.Kısmı Teklife açık olarak ihale yapacağım. 12 Hattım Var. Toplam yaklaşık maliyetim 450.000 TL. İş bitirme belgesi istemek zorundamıyım? 2017 yılı için idarenin iş bitirme belgesi istemeyeceği parasal limit ne kadar. Nasıl hesaplanıyor. Üstadım, yardımcı olursan sevineceğim.


Cevabımız

Belirlenen limit sadece taşıma ihaleleri için değil bütün hizmet alımları için geçerlidir.

Hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyeti, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı ile eşik değer arasında olan işlerin ihalelerinde; adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur.

Buradan Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altındaki ihalelerde ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin idarelerce istenilmesinin zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır.

01.02.2017 – 31.01.2018 dönemi için hizmet alımı için belirlenen üst limit tutarı 234.251.00 TL’nin (İkiyüzotuzdörtbinikiyüzellibir Türk Lirası) altındaki ihalelerde iş bitirme belgesi istenmesi zorunlu değildir. (İdare isterse isteyebilir)

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap