Hizmet ihalelerinde tekliflerin eşit olması durumunda vergi matrahı/Net satışlar Oranına ilişkin AÇIKLAYICI KARAR.

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap