Hizmet ihalesinde tekliflerin eşitliğinde Yönetmeliğin 63/C Maddesinin değerlendirilmesi

Yayın Tarih: 25.02.2016 03:02
Özet

MERHABA HOCAM, PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIK H.A.İ.U.Y MADDE 63/C MADDESİNE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPARKEN İSTEKLİLERE NASIL PUAN VERMEMİZ GEREKİR. SADECE İDARE İLE İŞ YAPANLARA MI YOKSA TAMAMINA MI PUAN VERMEMİZ GEREKİR. SAYGILAR.


MERHABA HOCAM, PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIK H.A.İ.U.Y MADDE 63/C MADDESİNE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPARKEN İSTEKLİLERE NASIL PUAN VERMEMİZ GEREKİR. SADECE İDARE İLE İŞ YAPANLARA MI YOKSA TAMAMINA MI PUAN VERMEMİZ GEREKİR. SAYGILAR.


Cevabımız

İhaleyi yapan idareye karşı işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin tespit yapılmamış olması:

İstekli veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı hakkında, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan verilir.

İhale tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin yapılacak değerlendirmede, ihaleyi yapan idare tarafından tutulan tutanaklar ve resmi belgeye bağlanmış tespitler dikkate alınacaktır. 

Kendisi veya tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağı, ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış istekliler ile bu süre içinde taahhütte bulunmuş ancak hakkında yukarıda belirtilen gerekçeyle tespit yapılmamış isteklilere 1 puan verilecektir.

Burada tereddüt oluşabilecek birkaç hususun değerlendirmesinde fayda görülmektedir.

♦   Hizmet alımı ihalelerin uygulama yönetmeliğinin amaç ve kapsam maddesine uygun olarak bu kriter ile ilgili tespitin isteklinin aynı idareye karşı yapmış olduğu hizmet alımı ihalelerinde yapılması gerekmektedir.

♦   Bu kriterde ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işleri değerlendirilmeye alınacak olup istisna kapsamında yapılan hizmet alımı işleri ile doğrudan temin yöntemiyle alınan hizmet alımı işleri de bu kapsamda değerlendirmek gerekecektir. Hangi yöntemle yüklenimde bulunmuş olursa olsun işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda 1 puan verilecektir.

♦   Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verileceğinden bu kriterden ortak girişimin puan alabilmesi için ortak girişimi oluşturun ortakların ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde ihaleyi yapan idareye karşı yüklenimde bulunduğu hizmet alımı işlerinde, işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması gerekmektedir.

♦   İhaleyi yapan idare tarafından tutulan tutanaklar ve resmi belgeye bağlanmış tespitler dikkate alınacaktır. Bu kapsamda idare tarafından tutulan tutanaklar, denetim sırasında yapılan tespitler ile mahkeme kararları bu kapsamda değerlendirilecektir. İdare işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini kontrol etmek ayrıca bu konuda kendisine ulaşan başvuruları (talep ve ihbarları) ivedilikle değerlendirerek tutanağa bağlamak ve ilgili birime iletmesi gerekmektedir.

♦   Bu kriterde tutanaklar ve resmi belgeye bağlanmış tespitler dikkate alınacağından idarenin büyüklük ve kapsamı açısından aynı idarenin farklı birimleri arasında koordinasyonun sağlanması,  tutulan tutanakların veya resmi belgeye bağlanan tespitlerin ilgili idare içerisinde paylaşılması gerekmektedir.

♦   Bu maddeye göre iş deneyimi kullanılan kişinin ihaleyi yapan idareye karşı ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış istekliler ile  iki yıl içinde idareye iş yapmış ancak  işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin tespit yapılmamış ise bunların tamamına 1 puan verilmesi gerekmektedir.

Tekliflerin eşitliği ile ilgili diğer hususlar için "Hizmet Alımı İhalelerinde Eşit Tekliflerin Değerlendirilmesinde Yeni Yöntem: Puanlama" adlı makaleyi incelenizi tavsiye ediyorum.

⇒ http://www.ihalece.com/Makaleler.aspx

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap