Parça dahil bakım ve onarım ihalesinde kullanıcı hatasından kaynaklı parçaların alınması kime aittir? idareye mi? Yükleniciye mi?

Yayın Tarih: 05.04.2024 03:04

Hocam Merhaba,

Parça dahil ihalede, örneğin asansör ihalesinde asansör motoru hariç her şey dahil olacak şekilde ihaleye çıkılmıştır. Bu kapsamda kırılan bozulan her parçaya yüklenici kullanıcı hatası demektedir. Kısaca parça dahil ihalede kullanıcı hatasından kaynaklı parçaların alınması kime aittir kuruma mı yoksa yükleniciye mi?


Cevabımız

Merhaba,

Asansör bakım ve onarıma ilişkin ihale dokümanınızda "asansör motoru hariç her şey dahil olacak şekilde" ihaleye çıkılmış ise motorun dışındaki bütün asansöre ilişkin aksam/parçaların ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından yapılacağı anlaşılmaktadır. İstekliler teklif mektubunda ihale dokümanında yer alan bütün şartları kabul ettiğini ve teklifin buna göre verildiği belirtilmektedir. Yüklenici "kırılan bozulan her parçaya yüklenici kullanıcı hatası" diyemez çünkü teklifini buna göre vermiştir. İhale dokümanınızda kullanıcı hatasından kaynaklanan veya bozulan sebeplerle yapılan bakım ve onarım faaliyetleri ayrıca faturalandırılacaktır veya bunlar ihale kapsamında değildir vb. gibi bir ifade yok ise yüklenici bakım ve onarımı yapmakla yükümlüdür. Ticaret Kanununa göre yüklenicinin basiretli tüccar gibi davranma mükellefiyetinin olduğu, yüklenicinin ihale dokümanındaki düzenlemelerde yer alan maliyetleri öngörmesi, ihale dokümandaki düzenlemelere göre teklifini oluşturması gerektiği açıktır. Bunun yanında işin aciliyet gerektirdiği ve insan hayatını tehlikeye atacak durumda olması halinde öncelikle idare tarafından alınma yoluna gidilerek sonrasında yükleniciden tahsil edilir, yüklenici yanaşmaz ise alacak davası açılması itibariyle faiziyle birlikte tahsil edilme yoluna gidilmesinin doğru olacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla parça dahil ihalede kullanıcı hatasından kaynaklı da olsa parçaların alınması ve takılması ihale dokümanında aksine bir hüküm yok ise yükleniciye tarafından yerine getirilir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap