İdare kararının hem faks hem de iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilmesi halinde itirazen şikayet süresi nasıl tespit edilecektir?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap