İhale ilanı yayımlandıktan sonra zeyilname yayımlanma son günü ne olabilir?

Özet

MERHABA, 18.10.2019 tarihinde yayımlanan bir ihale için en son ne zaman zeyil verebiliriz. ihale tarihi 22.11.2019 GENEL ANLAMDA İHALE YAYIMLANDIKTAN SONRA VERİLEBİLECEK ZEYİLLER İÇİN SÜRE NEDİR?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

MERHABA, 18.10.2019 tarihinde yayımlanan bir ihale için en son ne zaman zeyil verebiliriz. ihale tarihi 22.11.2019 GENEL ANLAMDA İHALE YAYIMLANDIKTAN SONRA VERİLEBİLECEK ZEYİLLER İÇİN SÜRE NEDİR?

Cevabımız

İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

Bu kapsamda 22.11.2019 tarihinde ihalesi olan bir iş için zeyilname yayımlanma son tarihi 12.11.2019'dur.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap