İhale Sevk İşlem Formu

Özet

Üstadım iyi çalışmalar Yapım İşi olarak açık ihalesine çıkmış olduğumuz iş için bir yerel gazete + kib üzerinden ilanları için gerekli işlemler yapıldı. ancak kib için göndermemiz gereken ihale sevk işlem formunu gönderemedik ve ihale ilanı iade edildi. sonrasında ihale tarihini değiştirerer yeniden giriş yaptık ve gönderdik. ancak yerel gazete de ilanımız eski tarihli olarak […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım iyi çalışmalar

Yapım İşi olarak açık ihalesine çıkmış olduğumuz iş için bir yerel gazete + kib üzerinden ilanları için gerekli işlemler yapıldı. ancak kib için göndermemiz gereken ihale sevk işlem formunu gönderemedik ve ihale ilanı iade edildi. sonrasında ihale tarihini değiştirerer yeniden giriş yaptık ve gönderdik. ancak yerel gazete de ilanımız eski tarihli olarak yayınlandı. bunun için Düzeltme İlanı yapmamız gerekir mi yerel gazete üzerinden. Teşekkürler kolay gelsin.

Üst Konuları: Üstada Sor

Benzer İçerikler: , , , , ,

Cevabımız

4734 / İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

Madde 29- “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale  dokümanı  alanların  tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.  “

4734 sayılı Kanunu 29 ncu maddesine göre işlem yapılması gerekir, yani son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde zeyilname ile ihale tarihi değiştirilebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap