İlk/Ortaokul Öğrenci Taşıma İşi Hizmet Alım İhalesi R katsayısı

Yayın Tarih: 10.08.2017 08:08
Özet

Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesinde 04/08/2017 tarihinde Taşımalı Eğitim kapsamında İlk/Ortaokul Öğrenci Taşıma İşi Hizmet Alım İhalesi yapıldı. Sınır değer hesaplamasında biz R katsayısını 0,83 olarak aldık. Ancak Türkoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü R katsayısını araç kiralama ihalesi kapsamında değerlendirdiklerini ve R katsayısını 0,86 alacaklarını söylediler. Taşımalı eğitim ihaleleri Türkiyenin her yerinde aynı katsayı ile yapılmıyor mu? […]


Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesinde 04/08/2017 tarihinde Taşımalı Eğitim kapsamında İlk/Ortaokul Öğrenci Taşıma İşi Hizmet Alım İhalesi yapıldı. Sınır değer hesaplamasında biz R katsayısını 0,83 olarak aldık. Ancak Türkoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü R katsayısını araç kiralama ihalesi kapsamında değerlendirdiklerini ve R katsayısını 0,86 alacaklarını söylediler. Taşımalı eğitim ihaleleri Türkiyenin her yerinde aynı katsayı ile yapılmıyor mu? Neden böyle bir belirsizlik var. Olması gereken nedir?


Üst Konuları: Z..

Benzer Yazılar

Cevabımız

Karar Tarihi : 26/1/2017

Karar No : 2017/DK.D-13

26 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemelerle ihale mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden bir tanesi de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sınır değer tespitine yöneliktir.

Malumlarınız olduğu üzere; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında sınır değer yaklaşık maliyet eksi kar olarak tespit ediliyor, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında ise yaklaşık maliyetin 1,30 değerine bölünmesi ile bulunuyordu.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sorgulamasını da doğrudan etkileyecek şekilde sınır değer tespiti değiştirilmiş ve yeni bir formül ortaya konulmuştur.

 

Sınır Değer= ((Yaklaşık Maliyet + Tekliflerin toplamı) / Teklif sayısı + 1) x R Katsayısı

 

2017 yılı R Katsayıları Nelerdir?

 

İhalenin Konusu

R Katsayısı

Araç kiralama

0,86

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler

0,87

Çöp Toplama

0,85

Malzemeli Yemek

0,88

Mühendislik Hizmetleri

0,78

Sigorta Hizmetleri

0,77

Diğer Hizmetler

0,83

Kamu ihale Kurulu kararlarında personel taşıma ihaleleri "diğer hizmetler" olarak tanımlanmakta ve 0,83 katsayısı esas alınmaktadır. Nitekim taşımalı eğitim hizmetinin yaklaşık maliyeti de benzer olduğundan "diğer hizmetler"e ilişkin katsayının alınmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. 

Örnek KİK Karar Numaraları:

2017/UH.I-1621

2017/UH.I-1419

2017/UH.I-1788

 

 



İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap