İş ortaklığında Mühendisin iş deneyi süresi

Yayın Tarih: 12.05.2015 10:05
Özet

Merhaba . yapım ihalesinde; iş ortaklığı olarak teklif verilmiş. bu ortaklardan biri inşaat mühendisi . iş ortaklığı beyannamesine göre ortaklık oranı % 51. diğer ortak ise limited şirketi. oranı % 49. bu şekilde iş ortaklı kurularak ihaleye teklif verilebilirmi. NOT: her iki tarafta , 2014 yılında odaya kayıt yaptırmış. % 51 hisse ve en az […]


Merhaba . yapım ihalesinde; iş ortaklığı olarak teklif verilmiş. bu ortaklardan biri inşaat mühendisi . iş ortaklığı beyannamesine göre ortaklık oranı % 51. diğer ortak ise limited şirketi. oranı % 49. bu şekilde iş ortaklı kurularak ihaleye teklif verilebilirmi. NOT: her iki tarafta , 2014 yılında odaya kayıt yaptırmış. % 51 hisse ve en az beş yıldır o şirkette olmak açısından sordum.


Üst Konuları: İş Ortaklığı

Cevabımız

Zahit bey sizin dediğiniz olay; 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyim ile tüzel kişilik kurması durumundadır.

  Mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla  hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen.[1]Ortaklık durum belgesinin, Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; (KİK031.3/Y) nolu standart formun, düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir. [2]

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Kamu İhale Genel Tebliği madde 43.1

[2] Kamu İhale Genel Tebliği madde 44.1.cİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap