İsteklinin idareye sunmuş olduğu kalite belgesinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının bulunmaması durumunda, bu bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap