KDV TEVKİFAT ORANLARI

Yayın Tarih: 05.10.2016 12:10
Özet

Doğrudan temin usulü ile okul binalarının onarım işinde kdv oranı nasıl tespit edilmelidir? Hizmet alımı kapsamında 5/10 olarak mı hesaplanır. yapım işi kapsamında 2/10 olarak mı belirlenir? Saygılarımla…


Doğrudan temin usulü ile okul binalarının onarım işinde kdv oranı nasıl tespit edilmelidir? Hizmet alımı kapsamında 5/10 olarak mı hesaplanır. yapım işi kapsamında 2/10 olarak mı belirlenir? Saygılarımla…


Üst Konuları: KDV Tevkifatı

Benzer İçerikler: , , ,

Cevabımız

Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde  2/10

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde ise 5/10

Doğrudan temin olsa da yaptığınız iş, yapım işi kapsamında ise KDV tevkifatının 2/10 üzerinden uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap