KDV Tevkifatı

Yayın Tarih: 15.03.2016 04:03
Özet

Kamu Kurumuna led tabela kurulumu yapılmıştır, led tabelada KDV tevkifatı uygulanır mı? Led tabela tebliğde geçen görüntü sistemindenmidir?


Kamu Kurumuna led tabela kurulumu yapılmıştır, led tabelada KDV tevkifatı uygulanır mı? Led tabela tebliğde geçen görüntü sistemindenmidir?


Üst Konuları: Diğer

Benzer İçerikler: , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

Gelir İdaresi Başkanlığının (Kocaeli VErgi DAiresi Başkanlığı)    25.07.2013 tarih ve 93767041-130[9-2012/76]-135 sayılı "Reklam panosu imalatı ve montajı işinin tevkifata tabi olup olmadığı" konusu ile ilgili özelge aşağıdadır. 

İlgide kayıtlı özelge talebinizde; ... gibi akaryakıt istasyonlarına ışıklı ve baskı görseller şeklinde reklam giydirme işlemleri, reklam totemleri, fiyat panolarının imalatı ve montajı, benzin pompa giydirmeleri, kanopilerin imalatı, yönlendirme panoları, market içindeki gerek ahşap gerekse metal ürün standlarının imalatı ve montajı ile ... gibi kuruluşların bayilerine dış cephe pano yenilemeleri, reklam totemleri, mobilya ürünleri (masa, sandalye, karşılama bankoları), ürün standları, fiyat panoları imalatı ve montajı gibi kurumsal kimlik yenileme, bayi dış cephe yenileme, mobilya ahşap işleri, dış cephe ve tabela kaplamaları işlerinin tevkifata tabi olup olmadığına yönelik Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat yapacak kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğin (3.2.1) bölümünde yapım işlerinin kapsamı belirlenmiş, kapsamı belirlenen yapım işleri ile ilgili olan tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işlerin (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) 2/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, Tebliğin (3.2.3) bölümünde, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri ile ısıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik bakım ve onarım hizmetlerinin de bu bölüm kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. (Bunların ilk yapımı veya tamamen yenilenmesi ise yukarıda işaret edildiği üzere Tebliğin (3.2.1.) bölümü kapsamında değerlendirilecektir.)

Bu açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizce 117 Seri No.lu Tebliğin (3.1.2/b) bölümünde sayılanlara karşı ifa edilen yukarıda sayılan iş ve işlemlerin (bunların ilk yapımı ve tamamen yenilenmesi şeklinde verilenler) "yapım işleri" kapsamında (2/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, yukarıda belirtilen işlerin ilk yapımı ve tamamen yenilenmesi neticesinde bu ürünlerin montajından sonra verilecek tadil, bakım, onarım şeklindeki hizmetlere ise "makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri" kapsamında 5/10 oranında tevkifat uygulanacağı tabiidir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap