Kamu İhale ve Sözleşmelerine İlişkin Tedbirleri de İçeren 127 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı.

Yayın Tarih: 07.03.2023 11:03
Özet

Kamu ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin tedbirleri de içeren 127 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 3/3/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararnamede, 6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının temininde aksaklıklar yaşanmaması, kamu hizmetlerinin zamanında yerine getirilmesi, ihale, sözleşme ve ihalelere yönelik başvuru süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ile olası mağduriyetlerin/hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla ayrıntıları aşağıda bulunan tedbirlere yer verilmiştir.


Kamu ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin tedbirleri de içeren 127 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 3/3/2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararnamede, 6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının temininde aksaklıklar yaşanmaması, kamu hizmetlerinin zamanında yerine getirilmesi, ihale, sözleşme ve ihalelere yönelik başvuru süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ile olası mağduriyetlerin/hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla ayrıntıları aşağıda bulunan tedbirlere yer verilmiştir.

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelere ilişkin tedbirler:

            a) 11/2/2023 tarihli ve 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemler için uygulanmayacaktır. Bu çerçevede, 120 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği duran süreler 6/3/2023 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. Ancak, ihalelerle ilgili dava açma ve yargılama sürecindeki işlemler ile olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) yapılan ihalelere ilişkin şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru süreleri için 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına devam olunacaktır.

            b) OHAL ilan edilen illerde yapılan ihalelere ilişkin şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru süreleri, 6/2/2023 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) 6/4/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) kadar duracaktır. Bunlara ilişkin duran süreler 7/4/2023 tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

            c) OHAL ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla ülke genelinde yapılan ihalelerde, OHAL süresi boyunca, 4734 sayılı Kanunla belirlenen süreler beklenilmeden sözleşme imzalanabilecektir.  Bu şekilde imzalanan sözleşmelerde, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları üzerine idare veya Kamu İhale Kurulu kararına bağlı olarak işin yüklenicisinin değişmesi gerekmesine rağmen, yeni yüklenici adayının sözleşme imzalamaması halinde, mevcut sözleşme feshedilmeksizin ilk yüklenici ile işe devam edilebilecektir.

            d) OHAL ilan edilmeyen illerde yapılan ihalelerde, OHAL süresi içinde sözleşme imzalamaya davet edilen ve 6/2/2023 tarihi itibarıyla ticari merkezi veya ihaleye teklif sunan şubesi OHAL ilan edilen illerde bulunan isteklilere, talepleri halinde, idarece 10 gün ek süre verilecektir. Ancak, bu isteklilerin mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşme imzalayamamaları halinde yasaklama ve teminatın gelir kaydedilmesi yaptırımları uygulanmayacaktır.

            e) OHAL ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla ülke genelinde yapılan ihalelerde de isteklilerin depremden kaynaklanan mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşme imzalayamaması halinde yasaklama ve teminatın gelir kaydedilmesi yaptırımları uygulanmayacaktır.

2) 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki sözleşmelere ilişkin tedbirler:

            a) OHAL ilan edilen illerde 3/3/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmeler, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle işin ifasının imkansız hale geldiğinin veya sözleşme konusu işe ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde, OHAL süresinin bitimine kadar sözleşmenin tarafı idarece yaptırımsız şekilde feshedilebilecektir. Bu durumda yükleniciye fesih tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar, işler veya teslimatlar dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

            b) OHAL ilan edilen illerde 3/3/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmeler, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle, yüklenicinin başvurusu ve sözleşmenin tarafı idarenin onayıyla devredilebilecektir. Devir kararları için son tarih OHAL süresinin bitim tarihi olarak belirlenmiştir.

            c) OHAL ilan edilmeyen illerdeki sözleşmelerden, yüklenicisinin ticari merkezi veya sözleşmeye taraf olan şubesi 6/2/2023 tarihi itibarıyla OHAL ilan edilen illerde olanlar, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle, yüklenicinin başvurusu ve sözleşmenin tarafı idarenin onayıyla devredilebilecektir. Devir kararları için son tarih OHAL süresinin bitim tarihi olarak belirlenmiştir.

3) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütülecek işlemlere ilişkin tedbirler:

            a) OHAL ilan edilen illerdeki idareler tarafından gerçekleştirilen ancak depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle tamamlanamayacağı anlaşılan ihaleler ile bunlara ilişkin işlemler Kamu İhale Kurumunca durdurulabilecek, ertelenebilecek, yenilenebilecek veya iptal edilebilecektir. Ayrıca bu idarelerin mücbir sebep nedeniyle EKAP üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiremediği işlemlerden, Kamu İhale Kurumunca izin verilenler fiziki ortamda yapılabilecektir.

            b) OHAL ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan ihalelere ilişkin teklif alma, değerlendirme, tebligat gönderme vb. her türlü işlem iş günü ve mesai saati sınırlaması olmaksızın EKAP üzerinden yapılabilecektir.

4) Doğrudan temin alımları ile istisnalara ilişkin tedbirler:

a) Yukarıda belirtilen tedbirler, niteliğine uygun düştüğü ölçüde ve ilgili mevzuatında düzenleme yapılmasına gerek bulunmaksızın, doğrudan temin alımları ile 4734 sayılı Kanundan istisna edilen alım, ihale ve sözleşmeler için de uygulanacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

İlgili karara erişim için tıklayınız.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap