ihale-soru-cevap-logo.png

İhale (Ortak – Diğer)


Belediye şirketinin ancak istisna belgesi alması durumunda şirketin ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için istisna belgesi kapsamındaki mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Kanunundaki hükümlere tabi olmak << Devamını Oku>> [300]


duyurular ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İçişleri Bakanlığınca 23 Nisan ile 26 Nisan 2020 tarihleri arasından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı 24 Nisan 220 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek olan ihalelerin 27 Nisan 2020 tarihinde ne zaman yapılacağı ihaleye yeterli katılımın sağlanamayacağı veya benzeri nedenlerle gerek görü << Devamını Oku>> [96]


COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlanmıştır! << Devamını Oku>> [146]


İhale Mevzuatında Dikkate Alınacak 2020 Yılı Kesinleşmiş SGK Borçları Aşağıdaki Şekilde Hesaplanmıştır. << Devamını Oku>> [244]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak << Devamını Oku>> [825]


ihale ortak diğer ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdareler tarafından ihale sürecinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi gereken durumların bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Kanun’un istekliyi, belirlediği durumlara uyulmaması durumunda parasal olarak cezalandırmaya ilişkin yaptırımı uygulanmayacağı gibi aynı zama << Devamını Oku>> [271]


İhale Mevzuatında Dikkate Alınacak 2018/2019 Yılı Kesinleşmiş SGK Borçları Aşağıdaki Şekilde Hesaplanmıştır. << Devamını Oku>> [6549]


İdareler tarafından ihale sürecinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi gereken durumların bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Kanun’un istekliyi, belirlediği durumlara uyulmaması durumunda parasal olarak cezalandırmaya ilişkin yaptırımı uygulanmayacağı gibi aynı zama << Devamını Oku>> [4069]


İhale mevzuatı sonucunda gerçekleştirilen ihale sonucu imzalanan sözleşme sonucunda yüklenicinin gerçekleştirmiş olduğu ihale konusu mal, hizmet alımları ile yapım işleri sonucunda doğan hakkedişini veya diğer alacaklarını alacağın temliki (alacağın devri) yoluyla üçüncü kişilere devredebilmektedir. << Devamını Oku>> [6651]


27 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği ile Tebliğin 16.2.1.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklikle birlikte teklif zarfının üzerinde İhale Kayıt Numarası (İKN) olması yeterli olup olmadığı değerlendirilecektir. << Devamını Oku>> [7933]


Daha Fazla İçerik...