ihale-soru-cevap-logo.png

Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işlerine ilişkin alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışlarının, iş artışının idarece onaylanması halinde, belge konusu sözleşmenin dayandığı ihalenin ilan veya duyuru tarihinde geçerli olan mevzuattaki sınırlamalar gözetilerek, düzenlenecek alt yüklenici iş bitirme belgelerine eklenebileceği << Devamını Oku>> [6]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliğinin 72.5’inci maddesinde ifade edildiği üzere, belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı alınmaksızın çalıştırılan alt yükleniciler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenmesi veya bu kapsamdaki işlerin idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilmesi mümkün olm << Devamını Oku>> [1370]