ihale-soru-cevap-logo.png

Alt Yüklenici


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-2622 Sayılı Kararında: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde; “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre b << Devamını Oku>> [603]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-3187Sayılı Kararında: … Regülatörü ve HES inşaatı işinin asıl yüklenicisinin E… Enerji A.Ş. olduğu, E… Enerji A.Ş:’nin ise işin alt yapı kısmını M… İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yaptırmak üzere << Devamını Oku>> [599]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UY.III-2331Sayılı Kararında: Başvuruya konu ihalede, istekliler tarafından ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ait listenin teklifleri kapsamında sunulacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede idari << Devamını Oku>> [546]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.I-2491Sayılı Kararında: Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yukarıda belirtilen alt yüklenicilerle ilgili hükmünde, bir firmanın kendi ortaklık payı olduğu başka bir firmayı alt yüklenici olarak sunması ve idarece uygun görülmesi durumund << Devamını Oku>> [671]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.III-1092 Sayılı Kararında: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde iş deneyiminin ne şekilde tevsik edileceği düzenlenmiş olup, anılan Yönetmelikte alt yüklenicilerin sorumlu oldukları işi başka alt yüklenicilere yaptırdıkları du << Devamını Oku>> [511]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-175 Sayılı Kararında: Kamu ihale mevzuatında yer alan alt yüklenici konusundaki bu hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde, ilaçlama işinin alt yüklenici tarafından yapılması durumunda, teklif verme aşamasında alt y&uu << Devamını Oku>> [588]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-3699 Sayılı Kararında: ‘Alt yüklenici’ , Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;“ Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözle << Devamını Oku>> [694]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-2158 Sayılı Kararında: Alt yüklenici beyannamesinin sunulmaması olarak belirtilmiştir. Söz konusu husus ile ilgili olarak idari şartnamenin 7 nci maddesinin (j) bendinde şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde isteklilerin alt yüklenic << Devamını Oku>> [1017]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir. << Devamını Oku>> [785]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş ortaklıkları tarafından yerine getirilen taahhütlerde, iş ortaklığı ile iş sahibi arasında yapılan sözleşmenin “asıl sözleşme” olduğu, bu sözleşme ile ortakların her birinin taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, “alt yüklenici” sözleşmesinin ise “asıl sözleşm << Devamını Oku>> [735]


Daha Fazla İçerik...