ihale-soru-cevap-logo.png

Aslı Gibidir Onayı


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Noter onaylı belgelerin idare tarafından ihale öncesi "aslı idarece görülmüştür" , "aslı gibidir" yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [3005]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Banka referans mektubu banka yetkilerince aslı gibidir yapılıp istekli tarafından ihaleye sunulduğunda bu belge geçerli midir? << Devamını Oku>> [369]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Noter onaylı belgelerin fotokopileri (imza sirküsü,imza beyennamesi vb.)ihaleden önce idarece aslı gibi yapılmasında sakınca var mıdır? << Devamını Oku>> [391]