Noter onaylı belgeler idarece “aslı gibidir” yapılabilir mi?

Yayın Tarih: 09.12.2015 08:12
Özet

Noter onaylı belgelerin idare tarafından ihale öncesi "aslı idarece görülmüştür" , "aslı gibidir" yapılabilir mi?


Noter onaylı belgelerin idare tarafından ihale öncesi "aslı idarece görülmüştür" , "aslı gibidir" yapılabilir mi?


Üst Konuları: Aslı Gibidir Onayı

Benzer Yazılar

Cevabımız

Uygulama Yönetmeliklerinde idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. İhaleye teklif veren isteklilerin teklifleri kapsamında sunmuş oldukları belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri olması gerektiği, ayrıca isteklilerin idarece istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini teklifleri kapsamında sunabileceklerinin düzenlenmektedir. Dolayısıyla belgenin aslı ya da aslına uygun olduğunun noter tarafından onaylı örneği veya daha önce idareye aslı ibraz edilerek, “aslı idarece görülmüştür” şeklinde şerh düşülen suretinin sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Aslı görülerek usulüne uygun şekilde çıkarılmış örnek veya suret Noterlik Kanunu’nun 82’nci maddesi gereği aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belge olduğu, aynı zamaanda Uygulama Yönetmelikleri uyarınca aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerin asıl belge gibi işlem göreceği hususları birlikte değerlendirildiğinde noter onaylı belgelerin idare tarafından ihale öncesi "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilecekleri değerlendirilmektedir.

Kolaylıkar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap