Mali konularda çıkarılacak yönetmelikte Sayıştay görüşü alınmalı mıdır?

Yayın Tarih: 05.05.2016 11:05
Özet

Merhaba çalıştığım belediyede Yönetmelik çıkartma kararı aldık ve taslağı hazırladık, belediye meclisinden geçirdik, Sayıştay başkanlığının da görüşünün alınması gerektiği ifade edildi. Belediye olarak Yönetmelik için Sayıştaydan görüş almalı mıyız, süreç nasıl işliyor. Şimdiden teşekkür ederim.


Merhaba çalıştığım belediyede Yönetmelik çıkartma kararı aldık ve taslağı hazırladık, belediye meclisinden geçirdik, Sayıştay başkanlığının da görüşünün alınması gerektiği ifade edildi. Belediye olarak Yönetmelik için Sayıştaydan görüş almalı mıyız, süreç nasıl işliyor. Şimdiden teşekkür ederim.


Cevabımız

5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Meclisi Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir. (5393/15-18)

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 27’nci maddesine göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler, Sayıştayın istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulacağı, Sayıştay, görüşünü istemin yapılması tarihinden itibaren çalışmaya ara verilme süresi hariç en geç otuz gün içinde bildireceği belirtilmiştir. Yönetmelik çıkarmak isteyen veya ilgili yönetmeliğin mali hükümlerinde değişiklik yapmak isteyen veya mali hüküm eklemek isteyen ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından görüş alınmak üzere Sayıştay’a gönderilir. Yönetmeliğin dayanağı kanunda “ilgili bakanlık veya bakanlıkların görüşleri alınarak” veya buna benzer ifade yer alıyor ise ilgili bakanlıkların görüşü gelmeden Sayıştay’a gelmiş ise ilgili Yönetmelik tekrar gönderilerek ilgililerin görüşleri eklendikten sonra tekrar görüş vermek üzere Sayıştay’a gönderilir ve görüş verme işlemine başlanır. Uygulamada Yönetmelik görüşü Yönetmelik görüşü isteyen kamu kurum veya kuruluşunun denetiminde görevli denetim grubu tarafından incelenir/değerlendirilir ve karar verilmek üzere Sayıştay Daireler Kuruluna gönderilir. Sayıştay Daireler Kurulu tarafından Yönetmelik ile ilgili Sayıştay görüşü ile ilgili son karar verilerek süreç sonlandırılır.

Burada şunu belirtmek gerekir Kanuna göre Sayıştay’ın Yönetmelik hakkında verdiği görüş istişari bir görüştür. Yani ilgili Yönetmeliği gönderen idare bu görüşe uyabilir veya uymayabilir. Ancak Sayıştay’a gönderdiği ve Sayıştay tarafından görüş verilen Yönetmelik dışında başka bir Yönetmelik yayımlayacak veya Yönetmelik değişikliği yapacak ise Kanunen bunun için de Sayıştay’dan görüş alması gerektiğinden aksi bir davranışın Kanuna aykırı olacağı değerlendirilmektedir. 

Merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevli Sayıştay’ın görüşüne uyulmasının ileride meydana gelebilecek olumsuzlukların gelmeden önlenmesi adına önemli olduğu düşünülmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap