Ortak girişimlerde hakediş hangi ortağın hesabına yatırılır?

Yayın Tarih: 03.02.2017 01:02
Özet

İyi günler. Ortak girişim olarak yapılan personel çalıştırmaya dayalı bir ihalede aylık hakedişler hangi hesaba yapılması gerek acaba … 1-Ortaklık adına yeni hesap numarasımı açılması gerek. 2-Pilot Ortak hesabına mı yatırılması gerek. 3- Veya özel ortak hesabınada yapılabilirimi.. Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim…


İyi günler. Ortak girişim olarak yapılan personel çalıştırmaya dayalı bir ihalede aylık hakedişler hangi hesaba yapılması gerek acaba … 1-Ortaklık adına yeni hesap numarasımı açılması gerek. 2-Pilot Ortak hesabına mı yatırılması gerek. 3- Veya özel ortak hesabınada yapılabilirimi.. Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim…


Üst Konuları: Hakediş Ödemeleri

Benzer Yazılar

Cevabımız

İş ortaklığı (konsorsiyum) beyannamesinde; “Pilot ortağın (konsorsiyumda koordinatör ortağın) iş ortaklığımızı (konsorsiyumu) her konuda temsile tam yetkili olduğunu, vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak (koordinatör ortak olarak) göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı … taahhüt ederiz” denilmektedir.

Sözleşmenin ödeme yeri ve şartları maddesinde ödemeye ilişkin olarak iş ortaklığı olarak teklif eden pilot ortağa ve özel ortaklara ortaklıkları oranında vs. şart öngörülmemiş, mahkeme tarafından herhangi bir karar alınmamış ise hakediş ödemesinin pilot ortağa yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap