Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımında raporlu personelin yerine dönünceye kadar eleman çalıştırabilir miyiz?

Yayın Tarih: 13.04.2017 07:04
Özet

Hocam merhaba personel çalıştırmaya dayalı temizlik hizmet alımında bir elemanımız kanser tedavisi görüyor bu durumda uzun bir müddet rapor kullanacak ve uzun bir zaman çalışamayacak bu durumda idare olarak ne yapmamız gerekir birde dönünceye kadar yerine eleman çalıştırabilir miyiz?


Hocam merhaba personel çalıştırmaya dayalı temizlik hizmet alımında bir elemanımız kanser tedavisi görüyor bu durumda uzun bir müddet rapor kullanacak ve uzun bir zaman çalışamayacak bu durumda idare olarak ne yapmamız gerekir birde dönünceye kadar yerine eleman çalıştırabilir miyiz?


Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.25. maddesine göre,  ihale dokümanında günlük olarak belli sayıda personelin idarenin iş yerinde bulunması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılan ihalelerde, 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin hakları idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak ve izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden, izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanması talep edilmeyecektir. İdarelerin, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısını bu hususu dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır.

4857 sayılı İş Kanuna göre işçi 3 gün ve daha fazla raporlu olunan günler için geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmaktadır. İşçinin işe dönme ihtimali yok ise veya sürekli olarak aynı durumda olacak ise idare insani olarak belirli bir süre daha idare edebilir. Ancak artık işçi çalışamayacak durumda ise İdarece bu işçinin yerine başka işçinin işçi sağlığına kavuşana kadar yerine başka işçinin çalıştırılabileceği değerlendirilmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap