Serbest avukatlardan avukatlık hizmeti alınabilir mi?

Yayın Tarih: 01.06.2016 03:06
Özet

Merhaba, İdaremizde avukatlık ihtiyacı var ve avukatlık hizmeti satın almak istiyoruz. Bunun için şartlar nelerdir. Teşekkürler.


Merhaba, İdaremizde avukatlık ihtiyacı var ve avukatlık hizmeti satın almak istiyoruz. Bunun için şartlar nelerdir. Teşekkürler.


Cevabımız

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ulusal ve uluslararası yargı mercileri ile tahkim davalarında, hizmet satın alınması ile ilgili olarak "Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 17.03.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, İdareler, muhakemat hizmetlerini kendi hukuk birimlerinden, bakanlıklarından veya bağlıkuruluşlarından ve Maliye Bakanlığından temin edemediği ya da hizmetin özel uzmanlık gerektirdiği ilgili bakan onayı ile belirlendiği hallerde, serbest avukatlardan hizmet satın alabilir.

Şartları şöyledir;

- Yönetmelik kapsamında avukatlık hizmeti satın alacak idarenin genel veya özel bütçeli kuruluş olması,

- İdarenin kendi hukuk birimlerinden, bakanlıklarından veya bağlıkuruluşlarından ve Maliye Bakanlığından temin edemediği ya da hizmetin özel uzmanlık gerektirdiği belgelenmeli,

- İdarelerin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu bakan, Yükseköğretim Kurulu ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Milli Eğitim Bakanı tarafından onay verilmesi gerekmektedir.

Muhakemat hizmetlerini yürütmek üzere hizmet alımları 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerine göre doğrudan temin usulüyle yapılır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap