Taşeron İşçilere Kadro Verilmesinin Ayrıntıları

Özet

Taşeron İşçilere Kadro Verilmesinin AyrıntılarıAşağıdaki Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili bilgiler Maliye Bakanı sayın Naci AĞBAL’ın çeşitli TV’lerde verdiği röportajlar ile yapılan basın açıklamalarından derlenmiştir.

 

Maliye Bakanı Ağbal, taşerona kadro düzenlemesinin detaylarını açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamu idareleriyle belediyeler ve il özel idarelerinde yaklaşık 720 bin asıl ve yardımcı iş yapan taşeron personelin kamuda “özel sözleşmeli personel” pozisyonunda istihdam edileceğini, bu konudaki tasarıyı 1-2 hafta içinde Meclise gönderebileceklerini bildirdi.

Ağbal, kamu idareleriyle belediyeler ve il özel idarelerinde yaklaşık 720 bin asıl ve yardımcı iş yapan taşeron personelin kapsama girdiğini kaydetti.

Taşeron firmada çalışan elemanların, kamuda “özel sözleşmeli personel” statüsünde istihdam edileceklerini bildiren Ağbal, bu kapsamda çalışacaklarla ilgili yeni istihdam edecekleri pozisyonun kapsamını, çalışma koşullarını, mali ve sosyal hakları ve yükümlülükleri düzenleyeceklerini ifade etti.

Bakan Ağbal, Maliye Bakanlığının bu konudaki yasal düzenleme hazırlıklarını yürüttüğünü ve son aşamaya geldiklerini, düzenlemeyi 1-2 hafta içerisinde Meclise gönderebileceklerini belirttierek, şunları kaydetti:

►ASIL İŞ -YARDIMCI İŞ AYRIMI YAPILMAYACAK

Hükümetin yaptığı değerlendirmeler sonucu yardımcı işlerde çalışanların da kamuya alınmasına karar verildiğini belirtti.

►1 KASIM 2015’TEN ÖNCE İŞE GİRENLER YARARLANACAK

Kapsama dahil personelin 1 Kasım 2015’ten önce işe girmiş ve halen çalışmaya devam ediyor olması gerekecek.

►PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI İHALEDE ÇALIŞANLAR İLE GÖTÜRÜ BEDEL İHALEDE PERSONEL SAYISI BELİRTİLENLER FAYDALANABİLECEK

Ağbal’ın verdiği bilgiye göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde çalışanlar kapsama girecek. Bir yerde anahtar teslim götürü hizmet yapılıyorsa, kaç personelin çalışması gerektiği sözleşmede belirtilmemişse burada çalışan taşeronlar kapsama girmeyecek.

Güvenlik, temizlik personeli gibi yardımcı personel; Sağlık Bakanlığında, üniversitelerde yardımcı hizmetlerde çalışanlar, kamu idarelerinde hemşire, büro görevlisi, bilgi işlemci gibi asıl işleri yapanlar düzenlemeden yararlanacak.

►YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Kapsama dahil personelin 1 Kasım 2015’ten önce işe girmiş ve halen çalışmaya devam ediyor olması gerekecek. Bu kişiler, devlet memurluğuna atanmak için aranan şartları taşıyacak. Emekli aylığı almaya hak kazanmış ya da 65 yaşını doldurmuş taşeron işçi düzenlemeden yararlanamayacak.

Kamuda tam zamanlı hizmet veren taşeron işçi, düzenlemeden yararlanacak, kısmi zamanlı çalışanlar ise bu haktan faydalanamayacak.

►GÖREV SÜRESİ ŞARTI VAR

Kamuya alınacak personelin 12 ay boyunca görev yapıyor olması şartı aranacak. 3, 6 ay gibi geçici hizmetler kapsamında çalıştırılan personel kanun kapsamına girmeyecek.

SINAV YAPILACAK

Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik sınav yapılacak. Sınavın ayrıntıları tasarıda belirlenecek.

Taşeron işçiler atanmaları halinde geçmişe dönük hak talebinde bulunamayacak.

Belediye ve il özel idarelerinde kapsama dahil olacak taşeron personel, bu kurumların şirketlerinde istihdam edilecek.

►MEVCUT AYLIKLAR ÜZERİNDEN MAAŞ VERİLECEK

Kapsama giren personel, yasa çıktıktan sonra 1 ay içinde talepte bulunacak. İlgili kamu kurumları başvuruları aldıktan sonra şartların oluşup oluşmadığını değerlendirecek, devlet memuru olmanın gerektirdiği güvenlik araştırmaları da ayrıca yapılacak. Kamu kurumları daha sonra kaç kişiyi istihdam etmek istiyorsa ilgisine göre Maliye ya da İçişleri Bakanlığına bildirecek.

►YENİ BİR İSTİHDAM ŞEKLİ İLE İSTİHDAM EDİLECEK

Kamuda istihdam edilecek taşeron personelle “özel sözleşmeli personel” pozisyonunda 3’er yıllık sözleşme yapılacak. Sözleşme dönemleri her 3 yılda bir yenilenecek.

Kamuya alınan personele, şu anda aldıkları aylık üzerinden maaş verilecek. Bu kişiler hangi kurumun, hangi biriminde, hangi işi yapıyorlarsa aynı işi yapmaya devam edecek. Bu kişilerin görev yerlerinde değişiklik yapılmayacak.

►TOPLU SÖZLEŞME DÜZENİNE TABİ OLACAKLAR

Söz konusu kişiler, mali hakları bakımından 4/B kapsamındaki sözleşmeli personel gibi memurların toplu sözleşme düzenine tabi olacaklar.

Taşeron çalışanlar, kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4/A kapsamındaki personel gibi değerlendirilecek.

►BELEDİYE VE BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞANLARIN DURUMU

Düzenlemede belediyeye veya belediyenin bağlı kuruluşuna karşı bir asıl işveren yanında çalışan kişileri biz kapsama alıyoruz.

Belediye şirketlerini kapsama almıyoruz. Onlar zaten bir belediye şirketinde çalışan kişiler. Onlar taşeron firma yanında çalışan kişiler değil. Halbuki belediyeye veya bağlı kuruluşuna karşı bir taşeron firma yanında çalışanlar böyle değil. Biz bu kişileri diğer belediye şirketlerinde çalışanlarla aynı noktaya getiriyoruz. Dolayısıyla halihazırda bir belediye şirketinin bünyesinde çalışıyorsa kişi bugün varılmak istenen nokta o kişi için geçerli şu anda.

Aynı durum belediye iktisadi teşebbüsleri içinde geçerli mi?

Tabi orada da geçerli.

►KANUNDA HANGİ DÜZENLEMELER YER ALACAK

Hem yeni ihdas ettiğimiz sözleşmeli personel statüsünün çerçevesini, kapsamını, mali ve sosyal haklarını belirleyeceğiz hem de yeni belirlediğimiz statüye elemanların hangi koşullarda geçeceğini düzenleyeceğiz. Sanıyorum 3-4 veya 5 maddelik farklı kanunlarda düzenlemeler yapmak gerekiyor. Bugün bu çalışanların yürütmekte oldukları hizmetler ortadan kalkmıyor. Ama bundan sonra yeni sözleşmeli personel statüsünde bu ihtiyacı giderelim diyoruz. İlerde bir kamu kurumu aynı güvenlik veya temizlik hizmetine daha fazla ihtiyacı olduğunda ihale alıp hizmet alımı yapmasın. Bu ihtiyacını bu sözleşmeli personel pozisyonundan karşılasın.

►DÜZENLEME NE KADAR ZAMAN ALIR? 

Yasal düzenlemeyle ilgili olarak bir iki hafta için bu düzenlemeyi tamamlarız diye düşünüyorum. Kurumların bu geçiş sürecinde ne kadarlık sürelere ihtiyacı çünkü burada çok geniş bir kitleyi kamuya alacağız. Bu kamu idarelerine bütün bu başvuruları incelemek için makul bir süre vermemiz lazım. Burada da kamu kurumlarında aldığımız taleplere bağlı olarak bir inceleme süreci öngöreceğiz. Ama normalde kanun çıktıktan sonra 1 aylık bir süreç içinde hak sahibi olduğunu düşünen kişilerin müracaat etmesi doğal. Daha sonra 3 aylık bir süreçte kamu kurumlarının bu müracaatları hem yasaya göre hem bakanlar kurulu kararına göre incelemesi, belgelendirmesi, bilgileri toplaması bir zaman alır. Ondan sonra merkezi kuruluşların, devlet personel başkanlığının, maliye bakanlığının incelemesi olacak. Önemli olan bu kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle artık bu çalışanlarımız biliyorlar ki bu süreç başladı. Kendileri kamuda istihdam edilene kadar devam edecek. Bu süreçte de haklarında bir kayıp olamayacak. Taşeron firma yanında çalışmaya devam edecekler. Süreç bir tarihte bittiği zaman zaten doğrudan doğruya kamuda istihdam edilmeye başlanacak.

►KADROYA GEÇME NE ZAMAN BAŞLAR 

Bütün müracaatları başlatacağız. Kumu kurumlarının müracaatlarının hızına bağlı olarak yardımcı işlerde çalışanlarla asıl işlerde çalışanlar aynı süreç ve aynı takvim içinde sürece tabiler. Bu süreci ne kadar erken bitirirse kamu kurumları biz de bu arkadaşlarımızı kamuya alacağız. Biz de bir an önce yeni statülerinde işe başlasınlar istiyoruz.

►SON NOT

Şu an itibariyle Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili  ayrıntılar tam olarak belirli değil, sadece Maliye Bakanının verdiği bilgilere dayalı olarak bilgi verilmektedir. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu tarafından tasarı hazırlandı ve bu Kanun Tasarısı TBMM’ye sunuldu ancak diğer Kanunlarda da olduğu gibi gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse TBMM Genel Kurulunda Tasarıya ilişkin değişiklikler olabilir. Tasarı Kanunlaştığı zaman ayrıntıların daha net olacağı söylenebilir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap