ihale-soru-cevap-logo.png

" Taşeron " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede; gerçekleşen hükümet değişikliği dolayısıyla taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi işlemlerinin muallakta kalması gerekçesinin somut bir dayanağının olmadığı, yürürlükte bulunan mevzuata göre hareket edilip işlem yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Kaldı ki idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 44’üncü maddesi hükümlerine dayanarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle sözleşme imzalanmamasının ihale yetkilisine tanınan takdir yetkisine uygun << Devamını Oku>> [694]


24 Aralık 2017 Tarih ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24’üncü maddeler ile idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı olarak çalıştırılanlar başvurması halinde kadroya geçeceklerdir. << Devamını Oku>> [607]


1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ile Taşeron İşçilerinin Kadroya Geçişine İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı. << Devamını Oku>> [502]


Taşeron İşçilere Kadro Verilmesinin Ayrıntıları << Devamını Oku>> [2468]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

24 Aralık 2017 Tarih ve  30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’ni maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24’üncü maddeler ile idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı olarak çalıştırılanlar başvurması halinde kadroya geçeceklerdir. Hangi İdarelerde Çalışanları Kapsamaktadır? 5018 sayılı Kanuna ekli […] << Devamını Oku>> [5120]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

375 sayıl KHK geçici 24.maddesinde belirtilen şu an bünyemizde çalışan Personelin maaşlarında yemek ücreti vardır. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının 12 Nisanda yayınladığı bildiride yemek ücreti olarak 5 tl öngörülmektedir. Şu an taşeron işçilerin sözleşmesinde belirli yemek ücretleri iptal edilip 5 tl üzerindenmi hesaplanacak yada mevcut yemek ücretleri ile mi devam edilecek. Bu konuda bizi […] << Devamını Oku>> [683]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Mrb! Belediyelerde artık ne şekilde olursa olsun taşeron firmaya ait işçi çalışabilir mi? Bunun bir yolu yöntemi, istisnası var mı? Yoksa tüm işçilerin tamamı belediye bünyesinde kurulan şirket tarafından mı çalıştırılacak? << Devamını Oku>> [222]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Çalıştığım kamu kurumunda kurumun kendi sözleşmeli personeli olarak çalıştırılıyorum(4B,4C yada 4D değilim). Özlük haklarım tamamen taşeronlar ile aynı ve sadece arada taşeron firma bulunmamaktadır. Firmanın asıl işini yapmakta olup sözleşmem yıllık olarak yenilenmektedir. Kurumumuzda ki taşeron işçiler kadro alabiliyorken bizi kapsam dışında tutuyorlar ve kadroya almayacaklarını belirtiyorlar. Fakat bende, 696 sonrası 1 ocak Tebliğ^de 4. […] << Devamını Oku>> [329]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mrb, 696 SAYILI KHK ile personel çalıştırılmasına dayalı ihale tanımlanmıştır. Örneğin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin ihalede yaklaşık maliyet oluşturulurken asgari işçilik maliyeti, sözleşme ve genel giderler ve yüklenici karı eklenerek bulunyor. Eğer yaklaşık maliyetten sözleşme ve genel giderler ile yüklenici karını çıkardığımızda asgari işçilik maliyeti altında kaldığında bu kapsamda çalışanlar << Devamını Oku>> [974]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 Sayılı Kanunun 112 inc maddesine eklenen hüküm ile; iş akti kıdem tazminatını hakedecek şeklide iş akitleri sona eren işçilerin Kıdem Tazminatlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ödeneceği hüküm altına alınmıştı. Şu ana kadar İdare olarak 10 işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılmıştır. Bilindiği gibi işçiler birden fazla alt yüklecide çalışmış olup hizmet sürelerini tamamlayabilmişlerdir. Sorum şu; […] << Devamını Oku>> [1380]