Teknik şartnameye uygunluk belgesinde yer alan özelliklerin, firmanın vermiş olduğu katalogda madde numarası belirtilmek suretiyle işaretlenmemesi ihaleden elenme sebebi olarak değerlendirilebilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap