Zeyilname Verebilme Süresi Hak.

Yayın Tarih: 18.03.2016 11:03
Özet

İhalemiz 21.03.2016 tarihinde şikayet ihale dökümanına itiraz 15.03.2016 yapıldı.Bu durumda zeyilname verebilirmiyiz.Zeyilnama düzenleme hakkında aydınlatırsanız sevinirim…


İhalemiz 21.03.2016 tarihinde şikayet ihale dökümanına itiraz 15.03.2016 yapıldı.Bu durumda zeyilname verebilirmiyiz.Zeyilnama düzenleme hakkında aydınlatırsanız sevinirim…


Cevabımız

Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir.

Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

Sizin ihalenizde ihale dokümanında değişiklik yapıyorsanız, ihale tarihine 10 günden az kaldığından ihaleyi yine zeyilnameyle ertelemesi gerekiyor, ihale ilanına zeyilnameyle yapılan değişiklik yansıyor ise ihale ilanında o kısma yansıyan kısımlarının ilan edilmesi gerekmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap