21/b kapsamında yapılan harcamalar bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10’u kısmına tabi tutulur mu?

Özet

Üstadım saygılar. 21.b maddesi gereğince alimi yapılan işler dogrudan temin grubundan mi sayılır. Tsk.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım saygılar. 21.b maddesi gereğince alimi yapılan işler dogrudan temin grubundan mi sayılır. Tsk.

Cevabımız

Kamu İhale kanunun 62/ı maddesine göre; "Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz."

Kamu İhale Genel Teblğinin 21.3 maddesinde; "Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, ihale ve harcama yapmaya yetkili birimlerinin 4734 sayılı Kanunun 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yaptıkları harcamalarının, toplam ödeneklerinin % 10 oranını aşıp aşmadıklarını takip edeceklerdir." denilmektedir.

 21/f ve 22/d maddeleri kapsamında yapılan  harcamalarının, toplam ödeneklerinin % 10 oranını aşıp aşmadıklarını takip edilecek olup bu kapsamda 21/f ve 22/d maddeleri dışında limit belirlenmeyen 21/b kapsamında yapılan harcamalar %10'luk limitte dahil değildir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap