ihale-soru-cevap-logo.png

" tabi " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye şirketlerinin yapım, mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi midir?  Herhangi bir limit var mıdır? İstisna belgesi almak gerekir mi? << Devamını Oku>> [63]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun işgal harcına ilişkin 52’nci maddesinde; “Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir: Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir mak << Devamını Oku>> [24]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mobilya kaplama, döşeme ve yenileme hizmeti katma değer vergisine (KDV) tevkifatına tabi midir? << Devamını Oku>> [41]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım saygılar. 21.b maddesi gereğince alimi yapılan işler dogrudan temin grubundan mi sayılır. Tsk. << Devamını Oku>> [120]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir özel hukuk tüzel kişiliği olan eylem ve işlemlerine ait sorumluluğu özel hukuk hükümlerine tabi olduğu anlaşılan ... nin üst hakkı nedeniyle malik gibi hareket edeceği ve 49 yıllık üst hakkına istinaden yaptırılmakta olan tesislerin yapı sahibinin üst hakkı süresince adı geçen şirket olduğuna ve yapılan yapıların denetiminin 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi olduğu hk << Devamını Oku>> [452]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-2919 Sayılı Kararında: İhalenin ilk ilanının yayınlandığı 02.06.2014 tarihi itibarı ile yürürlükte olan ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince yapılan inceleme neticesinde, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet işi olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına yönelik aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan << Devamını Oku>> [487]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in hizmet alımı yoluyla taşıt edinmesinde uygulanacağı, doğrudan taşıt kiralama kapsamında yer almayan ve diğer hizmet alımları bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan ve taşıt kiralanmasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içeresinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler kapsamında edinilecek taşıtların ise söz konusu düzenleme kapsamında yer almadığı anlaşılmı << Devamını Oku>> [823]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 I.Giriş. Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan Mal, Hizmet, Yapım Danışmanlık sözleşmelerinde yer alan ilave işler ile ilgili madde uyarınca sonradan -20 oranındaki iş artışının yapıldığında, bu iş artışının damga vergisi tabi olup olmadığı yazımızın konusunu oluşturacaktır. II.Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme / Birim Fiyat Sözleşme / Karma Sözleşme)Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek […] << Devamını Oku>> [2392]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

hocam, 1_idaremiz tarafından suv ya da crossover diye tabir edilen bir adet araç kiralanması düşünulmektedir bu araçlar içinde yerli muhteva oranı den az olmama şartı olacak mıdır? 2_bu tip suv ya da cross-over araçların yaklaşık maliyeti tespit edilirken de Türkiye sigorta reasürans ve emeklilik şirketleri birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatı verildiği yılın Ocak […] << Devamını Oku>> [314]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba; 4734 sayılı kanunun 22-e maddesine göre taşınmaz mal alımı yapılmıştır. Ancak taşınmaz bedeli Ön Mali Kontrol limitinin üzerinde. Bunun için, taşınmaz alımı Ön Mali Kontrole tabi bir işlem midir? Eğer tabiyse; Sözleşme imzalanmamış, sadece alımın yapılması için yetkili onayı mevcut. Bu durumda Ön Mali Kontrol hangi süreçte yapılmalıydı << Devamını Oku>> [343]