21/f pazarlık ihalesinde iş artışı ile 21/f deki belirlenen sınır aşılabilir mi?

Özet

Hocam 21 f ihalede eşik değer aşılmadan %20 is artisi yapailabilir mi bununla alakali mevzuatta bir madde yer aliyor mu acaba? Şimdiden teşekkürler.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam 21 f ihalede eşik değer aşılmadan %20 is artisi yapailabilir mi bununla alakali mevzuatta bir madde yer aliyor mu acaba? Şimdiden teşekkürler.

Cevabımız

Bilindiği gibi 4734`ün 21 inci maddesinin (f) bendine göre idarelerin yaklaşık maliyeti üçyüzbirbinikiyüzyirmisekiz Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarında ilan yapılması zorunlu olmayıp İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde:
    	Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, 
Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. "denilmektedir. 

Söz konusu 4734 sayılı Kanunun 21/f de bu madde kapsamındaki alınacak mal ve hizmetler için yaklaşık maliyete göre ihale sınırı belirlenmiş olup ihale yapıldıktan sonra bu maddeden bağımsız olarak 4735 in 24 üncü kapsamında iş artışı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. Yapılacak iş artışı ile toplam tutarın 21/f deki sınırı aşabilir.
Kolaylıklar diliyorum. 
                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap