270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptırılabilir mi, Nasıl?

Yayın Tarih: 30.11.2015 12:11
Özet

Merhaba hocam, personel alımı (iş makinesi operatörü) ihalesi yapacağız. Personele hafta sonu için fazla çalışma ve genel tatil ücreti ödenecek.. iş kanununda yıllık 270 saatten fazla çalışma yapılamaz diyor..bizim hesabımız ise yaklaşık 300 saat tutuyor, nasıl bir çözüm bulmalıyız?


Merhaba hocam, personel alımı (iş makinesi operatörü) ihalesi yapacağız. Personele hafta sonu için fazla çalışma ve genel tatil ücreti ödenecek.. iş kanununda yıllık 270 saatten fazla çalışma yapılamaz diyor..bizim hesabımız ise yaklaşık 300 saat tutuyor, nasıl bir çözüm bulmalıyız?


Cevabımız

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki 4857 sayılı İş Kanunu’nun  “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci maddesi kapsamında Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.

Haftalık çalışma saatinin 45 saat olduğu, bu süreyi aşan çalışmaların fazla çalışma mahiyetinde olduğu ve bir yıl içinde gerçekleştirilebilecek fazla çalışmanın azami 270 saat olabileceği, fazla çalışma yapan işçilere her bir saat fazla çalışma için normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 oranında arttırılarak ödeneceği, işçilere tatil gününden önce 4857 sayılı Kanun’un 63’üncü maddesine göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği ve çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği, işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışması halinde ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödeneceği, ancak ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmaması durumunda ise bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin tam olarak ödenir.

Fazla çalışma yapılacak durumlarda toplam fazla çalışma saatinin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yaptırılması öngörülen durumlarda ise toplam çalışılacak gün sayısının dokümanda belirtileceği, birim fiyat teklif cetveline ilişkin standart formda fazla çalışma ile ilgili satırda birim sütununun “saat” cinsinden, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin çalışmanın ise “gün” cinsinden düzenlenecektir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi gereği ödeme yapılacağının belirtildiği, hafta tatilinin ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması halinde yapılacak iş programına uygun olarak haftanın diğer günlerinde kullandırılabileceği anlaşılmış olup, fazla çalışma süresine ilişkin yıllık azami 270 saat çalışma yapılabileceği düzenlenmesine karşın ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmaya ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamaların yanında ihale dokümanına 270 saati aşan fazla çalışma öngörmememiz gerekmektedir, Eğer öngörürseniz ve ihaleye itiraz olursa ihaleniz iptal olur çünkü Kanunda buna ilişkin emredici bir hüküm yer almaktadır. (KİK ihale dokümanında ve teklif cetvelinde 270 saati aşan fazla çalışmalar var ise ihaleyi iptal etmektedir.)

Bununda yanında ihaleniz birim fiyat usulü teklif alınan bir ihale ise öncelikle sözleşme tutarını aşmamak üzere fazla çalışma yaptırılabilir, sözleşme tutarı aşılacağı öngörülür ise iş artışı yapılabilir. Burada 270 saati aşılsa bile Sayıştay Temyiz Kurulu kararlarına göre kamu zararı doğmamaktadır, bildiğim kadarıyla 270 saatten fazla çalıştırmalarda işçinin alacağı ödendiği sürece 4857 sayılı İş Kanununda da bir ceza söz konusu değil ancak çalıştıran kurumun idari açıdan sorumluluğu söz konusudur.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap