3-e Alımlarında EKAP kaydı zorunlu mudur?

Yayın Tarih: 24.02.2017 09:02
Özet

İstisna kapsamında (3- e) alımlarda İsteklinin (örneğin teknik lise) EKAP'a kayıtlı olma zorunluluğu var mıdır?


İstisna kapsamında (3- e) alımlarda İsteklinin (örneğin teknik lise) EKAP'a kayıtlı olma zorunluluğu var mıdır?


Üst Konuları: EKAP

Benzer İçerikler: , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki istisnalar kısmındaki sayılanların “Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhalelerinde “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek 1’inci maddesine göre; "İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” Hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesine göre yapılan ihaleler Kanun kapsamında olmadığından EKAP’a kayıt zorunluluğun bulunmadığı değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap