31 gün çeken aylarda personelin 1 günlük istirahat raporu alması durumunda firma ne yapabilir?

Özet

36 aylık birim fiyatlı personel hizmet alımı işinde ; 31 çeken aylarda personelin 1 gün istirahat raporu alması durumunda sgk işveren yönetmeliğine göre eksik gün bildirimi yapıldığı zaman personel yine tam maaş almaktadır; fakat kurum, personelin bir gün eksik çalışma yaptığı gerekçesiyle firmanın hakedişinden personelin çalışmadığı 1 günü kesinti yapmaktadır. bu konuyla ilgili (yargıtay kararı, […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

36 aylık birim fiyatlı personel hizmet alımı işinde ; 31 çeken aylarda personelin 1 gün istirahat raporu alması durumunda sgk işveren yönetmeliğine göre eksik gün bildirimi yapıldığı zaman personel yine tam maaş almaktadır; fakat kurum, personelin bir gün eksik çalışma yaptığı gerekçesiyle firmanın hakedişinden personelin çalışmadığı 1 günü kesinti yapmaktadır. bu konuyla ilgili (yargıtay kararı, mevzuat) bilgilerinizi rica ederiz. iyi çalışmalar..

Cevabımız

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor 4857 sayılı İş kanununa göre işçilerin yevmiyeleri gün üzerinden hesap edilmekte, ihale hukuku açısından kıst günlerin dışında ihaleye ay olarak çıkılmakta ve ay olarak 30 gün esas alınmakta, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ise her ay 30 gün olarak esas alınmaktadır. İş mevzuatı ile diğer iki mevzuat arasında bu anlamda bir uyum buunmamaktadır.

Kamu ihale genel tebliğinin 78.12 maddesine göre, İhale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri hariç, birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik kalemleri için (işçi x ay) üzerinden teklif alınması zorunludur. Ancak, işin başlama tarihi ile bitiş tarihi arasında, hafta tatili ve genel tatil günleri dahil 30 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen aylar ile takvim yılına göre 29 veya 28 günden daha kısa süreli çalışma yapılması öngörülen Şubat ayı için (işçi x gün) üzerinden teklif alınacağı belirtilmiştir.

Buna göre Ay’ın 30 gün olarak esas alınması ve buna göre rapora ilişkin kesintinin yapılması gerekmektedir. Sizin örneğinizde 31 gün çeken ekim ayı için 30 gün esas alınarak 1 gün üzerinden düşülerek 29 gün üzerinden ödemesinin yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde 31 gün çeken aylarda tam gün ücret alınması durumu ortaya çıkacak diğer taraftan bu ayda hiç rapor almamış kişiler aleyhine haksız bir durum ortaya çıkacaktır.

Bu anlamda sizin de 31 gün olan aylarda buna göre hareket etmeniz gerektiği değerlendirilmektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap