Alt yükleniciye ait hakedişler üst idareden alınabilir mi?

Yayın Tarih: 15.03.2017 05:03
Özet

hocam alt yüklenici firma olarak ana firmadan işin %96 sını talep ettik.yalnız ortağımın bir isteği üzerine sizden yardım almak üzereyim ortağım.ana firma ile yapacağımız sözleşmeye,yapılan hakedişin bizim payımıza düşeni kurumun bizim hesabımıza yatırması gerektiğini söyledi bu mümkünmüdür.mümkün ise hangi yolları takip etmemiz gerekir işin kurum tarafından resmiyet sağlanması için ve böyle bi teklifin bize maliyeti […]


hocam alt yüklenici firma olarak ana firmadan işin %96 sını talep ettik.yalnız ortağımın bir isteği üzerine sizden yardım almak üzereyim ortağım.ana firma ile yapacağımız sözleşmeye,yapılan hakedişin bizim payımıza düşeni kurumun bizim hesabımıza yatırması gerektiğini söyledi bu mümkünmüdür.mümkün ise hangi yolları takip etmemiz gerekir işin kurum tarafından resmiyet sağlanması için ve böyle bi teklifin bize maliyeti ne olur.hocam sizden ricam bize detaylı bilfgi verirseniz beni bi yükten kurtarmış olursnuz hayırlı günler


Üst Konuları: Alt Yüklenici

Benzer Yazılar

Cevabımız

Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20/8 madde hükmü uyarınca;

Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez.

İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir.

Hem Borçlar Kanunu hem de YİGŞ hükümlerine göre, alt yüklenici ile iş sahibi idare arasında eser sözleşmesinden doğan bir borç ilişkisi söz konusu değildir.

Sözleşme ilişkisi bakımından alt yüklenicinin muhatabı asıl yüklenicidir. Bu nedenle, iş sahibi idarenin alt yüklenicilere karşı her hangi bir ücret ödeme yükümlülüğü de bulunmamaktadır

Alt yüklenici ücret alacağını ancak kendisiyle sözleşme yaptığı asıl yükleniciden talep edebilir.

Ancak idarenin kabul etmesi durumunda Alacağın temliki mümkündür. Temlik ile alacağınız garanti altına alınabilir.

 

(Alacağın temliki tanımı) Türk Borçlar Kanunu madde 183 ve 194 arasında düzenlenmiş, ancak Kanunda tanımı yapılmamıştır. Uygulamada hem devir hem de temlik kelimesi aynı anlamda kullanılır. Alacağın temliki, mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir. Kanunun 183’üncü maddesindeki unsurlara göre, alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını borçlunun rızasına gerek olmadan bir sözleşmeye dayanarak üçüncü bir kişiye devretmesine alacağın temliki adı verilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap