ihale-soru-cevap-logo.png

" üst " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye esas uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerinde işin yapımı sırasında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, sözleşme bedelinde herhangi bir değişikliğin yapılamayacağı hususu bir duraksamaya mahal vermeyecek ölçüde açık olduğu hk. << Devamını Oku>> [600]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giderin gerçekleştirilmesi aşamasında, ödeme emri belgesi üzerindeki imzası dolayısıyla harcama yetkilisinin sorumlu tutulması hukuken mümkün olamaz. Harcama talimatı; iş, mal veya hizmetin alınması, gerçekleştirilmesi, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmesinden önceki aşamada gerçekleşmekte olduğundan, ihale onay belgesini ve sözleşmeyi imzalayan üst yöneticinin harcama yetkilisi olarak sorumlu tutulması gerekir. << Devamını Oku>> [1421]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir özel hukuk tüzel kişiliği olan eylem ve işlemlerine ait sorumluluğu özel hukuk hükümlerine tabi olduğu anlaşılan ... nin üst hakkı nedeniyle malik gibi hareket edeceği ve 49 yıllık üst hakkına istinaden yaptırılmakta olan tesislerin yapı sahibinin üst hakkı süresince adı geçen şirket olduğuna ve yapılan yapıların denetiminin 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa tabi olduğu hk << Devamını Oku>> [477]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Astın tesis etmiş olduğu bir işlemin, üst tarafından kabul edilerek onaylanması veya kabul edilmeyerek iptal edilmesi, işlemler üzerindeki hiyerarşik yetkinin en önemli unsuru olduğundan, “Genel Sekreter” ünvanına sahip bir personelin başkanı olduğu bir komisyon tarafından alınan ve hiyerarşik olarak üst makamda bulunan bu görevlinin imzasını taşıyan kararın, onaylanması veya iptal etme yetkisinin kendisinden hiyerarşik olarak daha alt konumda bulunan bir kamu görevlisinde olmasının, aynı şekild << Devamını Oku>> [956]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan ve (B) Üst Yapı (Bina) İşleri ana başlığı altında bulunan B/III. GRUP bina işlerinin benzer iş olarak kabul edildiği, hastane yapım işinin anılan Tebliğin B/II grup bina işleri arasında sayıldığı, ihale konusu işin kamp eğitim merkezi yapım işi olduğu, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde işin konusunun Celal Bayar Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yapım işi olduğu, dolayısıyla söz konusu belgenin benzer işe uy << Devamını Oku>> [4835]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalelerde alt yapı ve üst yapı işleri için birim fiyat ve sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri için de götürü bedel teklif alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [606]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Astın tesis etmiş olduğu bir işlemin, üst tarafından kabul edilerek onaylanması veya kabul edilmeyerek iptal edilmesi, işlemler üzerindeki hiyerarşik yetkinin en önemli unsuru olduğundan, “Genel Sekreter” ünvanına sahip bir personelin başkanı olduğu bir komisyon tarafından alınan ve hiyerarşik olarak üst makamda bulunan bu görevlinin imzasını taşıyan kararın, onaylanması veya iptal etme yetkisinin kendisinden hiyerarşik olarak daha alt konumda bulunan bir kamu görevlisinde olmasının, aynı şekild << Devamını Oku>> [545]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mrb, belediye kanununun 18. maddesinin e bendinde belediye meclisine taşınmazlar üzerinde süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla sınırlı ayni hak tesisine karar verme yetkisi verilmiş; ancak Medeni Kanunnda üst hakkkı en az otuz yıllık için kurulur diye bir ibare var. Belediyeler otuz yıldan fazla üst hakkı tanıyabilir mi? << Devamını Oku>> [730]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

hocam alt yüklenici firma olarak ana firmadan işin sını talep ettik.yalnız ortağımın bir isteği üzerine sizden yardım almak üzereyim ortağım.ana firma ile yapacağımız sözleşmeye,yapılan hakedişin bizim payımıza düşeni kurumun bizim hesabımıza yatırması gerektiğini söyledi bu mümkünmüdür.mümkün ise hangi yolları takip etmemiz gerekir işin kurum tarafından resmiyet sağlanması için ve böyle bi teklifin bize maliyeti […] << Devamını Oku>> [1715]