Aşırı düşük sorgulamaya faks ile yanıt verilebilir mi?

Yayın Tarih: 06.10.2015 01:10
Özet

Hizmet alım İhalesinde Sınır değer Altında Kalan Firmaları 3 İş Günü İçerisinde Sorguladık. Son iş Günü Fax ile yanıt aldık a-) Fax ile 3 iş Günü içerisinde yapılan bu yanıt idarece geçerlimi sayılmalı mı? 6-) Yanıt geçerli ise evrakların aslı kaç gün içerisinde idarede olması gerekir.? Teşekkür ederim.


Hizmet alım İhalesinde Sınır değer Altında Kalan Firmaları 3 İş Günü İçerisinde Sorguladık. Son iş Günü Fax ile yanıt aldık a-) Fax ile 3 iş Günü içerisinde yapılan bu yanıt idarece geçerlimi sayılmalı mı? 6-) Yanıt geçerli ise evrakların aslı kaç gün içerisinde idarede olması gerekir.? Teşekkür ederim.


Cevabımız

Hizmet Alımıı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6'ncı maddesine göre, idare tarafından dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir bunun dışında aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

Aynı zamanda 4734 sayılı Kanunda faks ile tebligat sadece idareler ve Kamu ihale kurumu için öngörülmüş bir yöntem olup aynı gün İadeli taahhütlü mektupla teyit edilmediği zaman tebligat geçersiz sayılır.

Sonuç olarak istekliye faks ile tebligatın geçerli olmadığı bildirilerek, diğer tebligat yöntemleri kullanılması gerektiği belirtilmeli, isteklinin cevabi yazısı aşırı düşük sorgulama için öngürülen süre içerisinde idareye ulaştığı taktirde değerlendirmeye alınır. Aksi taktirde söz konus isteklinin teklifi reddedilir.

Kolaylıklar diliyorum.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap