Belediye olarak başka idarenin istediği bilgisayar vb. taşınırları alıp tahsis edebilir miyiz?

Yayın Tarih: 13.06.2022 02:06
Özet

Merhabalar, ilçe belediyesi olarak bazı kamu kuruluşlarından çeşitli alım istekleri oluyor, örneğin ilçemizde bulunan ilçe milli eğitim müdürlüğü bazı okullarda bilgisayar ihtiyacının karşılanması amacıyla bilgisayar talep etti, biz belediye olarak bu bilgisayarları alıp ilçe milli eğitim müdürlüğüne devredebilir miyiz? Teşekkürler.


Merhabalar, ilçe belediyesi olarak bazı kamu kuruluşlarından çeşitli alım istekleri oluyor, örneğin ilçemizde bulunan ilçe milli eğitim müdürlüğü bazı okullarda bilgisayar ihtiyacının karşılanması amacıyla bilgisayar talep etti, biz belediye olarak bu bilgisayarları alıp ilçe milli eğitim müdürlüğüne devredebilir miyiz? Teşekkürler.

Üst Konuları: Taşınır İşlemleri

Benzer Yazılar

Cevabımız

Bildiğiniz gibi Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31'inci maddesinin dördüncü fıkrasında; "İdareler, sahip oldukları taşınırları (taşıt ve iş makineleri dahil) birinci fıkrada belirtilen beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer idarelere geçici olarak tahsis edebilir." denilmektedir. 19 Aralık 2010 Tarih ve 27790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal yönetmeliği Genel Tebliğinin (Sayı3:) "Geçici olarak tahsis edilecek taşınırlar ve tahsise ilişkin genel esaslar" başlıklı maddesinde "kamu idareleri ancak kendi ihtiyaçları için taşınır edinebilirler ve bunları etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanmakla yükümlüdürler. Mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer bir idarenin ihtiyacını temin amacıyla taşınır edinemezler." ifadesi yer almaktadır.

Bu anlamda yukarıdaki mevzuat hükümleri gereği başka idarenin kullanması için bilgisayar alımı yapılması mevzuata uygun değildir.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap