ihale-soru-cevap-logo.png

" edebilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Firmaya yapılan sözleşme davetinden sonra idare ihaleyi iptal edebilirmi? (İşi yapmaktan vazgeçme sebebine dayalı) << Devamını Oku>> [71]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 11.10.2012 tarih ve E:2012/2478, K:2012/2430 sayılı kararı ile; “…itirazen şikayet başvuruları üzerine Kurulca yapılacak incelemenin, başvuru sahibinin şikayete konu edilmiş ve itirazen şikayet başvurusuna taşıdığı iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediğine yönelik olarak sınırlandırıldığı, dolayısıyla şikayet ve itirazen << Devamını Oku>> [409]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 03.06.2011 tarihli ve 01/7014 sayılı Emir’i gereği, öğrenci taşıma uygulaması kapsamındaki öğrencilere verilecek öğle yemeği bedelinin KDV hariç 3,56 TL olduğu, 1133 öğrenciye 180 gün öğle yemeği verileceği, toplam yaklaşık maliyetin 726.026,40 TL, toplam ödeneğin 784.108,51 TL, başvuru sahibinin teklif tutarının ise 723.987,00 TL olduğu tespit edilmiştir. İncelemeye k << Devamını Oku>> [1847]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. Kurumumda Kontrol Komisyonu üyesiyim. Ceza uygulanması, alt yüklenici ile ilişkiler konusunda komisyonla uyumlu değilim. Aylık hak edişler için İmza atmaktan imtina ediyorum. İmza atıp şerh yazmam daha mı uygundur. İstifa etmek için dilekçemde gerekçe belirtmek gerekir mi? Dilekçe örneği gösterebilir misiniz? Teşekkür ederim. << Devamını Oku>> [142]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba; Girdiğimiz bir ihalede (personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet alımı) idare aşırı düşük fiyat sorgulaması yapıyor. İdari şartnamede belirtmeden sadece teknik şartnamede belirterek işin yapımı aşamasında yüklenici firmanın 23 adet personel bulundurmasını istemiş.Aşırı düşük sorgulamasında bu 23 elamanı teklif bileşenlerine dahil etmiş. Fakat bu kadar personeli bu iş için çalıştırdığımızda yapacağımız masraf değil tekliften,idarenin hesap << Devamını Oku>> [679]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulu tarafından verilen DÜZELTİCİ İŞLEM kararından sonra idare gerekçe göstererek ihaleyi iptal edebilir mi? << Devamını Oku>> [995]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. idarede oluşan ihtiyaç üzerine, ilgilil kurum/birim yaklaşık maliyeti tespit eder, ihale onayı alır…ve iş ihale edilmek üzere bize gelir.. gelen ihale onayında ihale usulü açıkça yazıyor.açık ihale yada pazarlık usulü ihale şeklinde… ekap giriş yapıldıktan sonra ilan hazırlanır..ilandan sonra ihale komisyonu oluşturulur ve o güne kadar yapılan işlemlerin yer aldığı İHALE DOSYASI nın […] << Devamını Oku>> [1859]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anahtar teslim götürü bedel ile ihale edilen Okulların bakım ve onarımına ilişkin yapım işi ihalesinde, tadilatı yapılacak laboratuvar işi içerisine masa, sandalye, bilgisayar alımı da dahil edilebilir ve üzerinden % 25 müteahhit karı ile yaklaşık maliyet oluşturulabilir mi? << Devamını Oku>> [204]